میلگرد استنلس استیل 321 - لیست قیمت

مدل پروفیل فلزی

ROUND BAR A276 321 -

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

استنلس استیل-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

دایره-

نوع نورد

نورد گرم-

دانلود کاتالوگ

ROUND BAR A276 321 -

میلگرد-

استنلس استیل-

تو پر-

دایره-

نورد گرم-

-

مدل پروفیل فلزی

ROUND BAR A276 321 -

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

استنلس استیل-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

دایره-

نوع نورد

نورد گرم-

عکس اورجینال

-