نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل SWAGED NIPPLE A106 GR.B SCH 160

مدل نیپل

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

برند نیپل

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A234- A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

پوشش نهایی

سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

نوع نیپل

فشار قوی- جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای- جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

160-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام نیپل نوع نیپل جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
این لیست در تاریخ 1400/05/13 بروز رسانی گردید ,عدد ریال 0 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1/2 × 3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 390000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160فولادی کربن استیل سایز 1/2 × 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 490000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 490000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160فولادی کربن استیل سایز 1/2 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 650000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 660000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 660000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 820000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 820000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/2 1 اینچ کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 820000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 820000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 990000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 990000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 990000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 160 فولادی کربن استیل سایز 1/2 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 990000 @Updatedate

مدل نیپل

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

برند نیپل

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A234- A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

پوشش نهایی

سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

نوع نیپل

فشار قوی- جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای- جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

160-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

bothwell fittings - KEON SAE-

A234- A105- A106-

1/8-3 ساکت-

سند بلاست-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

فشار قوی- جوشی-

کربن استیل-

رزوه ای- جوشی-

بدون درز-

ASME-

160-

کاهنده-

-