نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل SWAGED NIPPLE A106 GR.B SCH 80

مدل

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

لایه نهایی

سندبلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )- جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار- جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ضخامت بدنه

80-

عکس اورجینال

pict737082100001246405200001 pic278431310001 13-

نام نیپل نوع نیپل جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4x1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 1500000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1x1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 2000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1x3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 2000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/2 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3600000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3600000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3600000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3600000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 ,عدد ریال 5000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 رزوه ای ,عدد ریال 5000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 5000000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/2 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 5000000 @Updatedate
لیست قیمت به ریال میباشد تاریخ به روز رسانی 1402/05/05 ,عدد ریال 0 @Updatedate

مدل

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

لایه نهایی

سندبلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )- جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار- جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ضخامت بدنه

80-

عکس اورجینال

pict737082100001246405200001 pic278431310001 13-

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105- A106-

1/8-3 ساکت-

سندبلاست-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

فشار قوی(در صنعت )- جوشی-

کربن استیل-

رزوه دار- جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

80-

pict737082100001246405200001 pic278431310001 13-