نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل SWAGED NIPPLE A106 GR.B SCH 80

مدل نیپل

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

برند نیپل

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

پوشش نهایی

سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

نوع نیپل

فشار قوی- جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای- جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-

نام نیپل نوع نیپل جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4x1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 87000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1x1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 109000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1x3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 109000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/2 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 164000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 164000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 164000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 202500 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 202500 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 202500 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 202500 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 ,عدد ریال 274000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 رزوه ای ,عدد ریال 274000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 274000 @Updatedate
نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/2 1 × 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 274000 @Updatedate
این لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 به روز رسانی گردید @Updatedate

مدل نیپل

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

برند نیپل

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

پوشش نهایی

سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

نوع نیپل

فشار قوی- جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای- جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-

سوِِئیج نیپل هم مرکز PBE,TBE,BBE CONCENTRIC-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105- A106-

1/8-3 ساکت-

سند بلاست-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

فشار قوی- جوشی-

کربن استیل-

رزوه ای- جوشی-

بدون درز-

ASME-

80-

-