نیپل رده 40 فولادی کربن استیل PIPE NIPPLE A106 GR.B SCH 40

مدل

PBE,TBE,BBE-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار- جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict237082100001735405200001 pic487431310001 13-

نام نیپل نوع نیپل جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 1200000 @Updatedate
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 1400000 @Updatedate
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 1500000 @Updatedate
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/4 1 اینچ کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 2000000 @Updatedate
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 2400000 @Updatedate
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 رزوه ای ,عدد ریال 2900000 @Updatedate
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 4900000 @Updatedate
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 3 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 6300000 @Updatedate
لیست قیمت به ریال میباشد تاریخ به روز رسانی 1402/05/05 ,عدد ریال 0 @Updatedate

مدل

PBE,TBE,BBE-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار- جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict237082100001735405200001 pic487431310001 13-

PBE,TBE,BBE-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105- A106-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

رزوه دار- جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

مساوی-

pict237082100001735405200001 pic487431310001 13-