نیپل رده 80 فولادی کربن استیل PIPE NIPPLE A106 GR.B SCH 80

مدل

PBE,TBE,BBE-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

لایه نهایی

سندبلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )- جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار- جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ضخامت بدنه

80-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict337082100001955405200001 pic218431310001 13-

نام نیپل نوع نیپل جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 1400000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 1700000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 2000000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 2600000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 1/2 1 اینچ کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 3100000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 4300000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 6300000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 3 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 7100000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 4 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 7900000 @Updatedate
نیپل رده 80 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 80 سایز 6 اینچ فشار قوی کربن استیل A106 جوشی ,عدد ریال 11000000 @Updatedate
لیست قیمت به ریال میباشد تاریخ به روز رسانی 1402/05/05 ,عدد ریال 0 @Updatedate

مدل

PBE,TBE,BBE-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105- A106-

رنج جدول

1/8-3 ساکت-

لایه نهایی

سندبلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )- جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار- جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ضخامت بدنه

80-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict337082100001955405200001 pic218431310001 13-

PBE,TBE,BBE-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105- A106-

1/8-3 ساکت-

سندبلاست-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )- جوشی-

کربن استیل-

رزوه دار- جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

80-

مساوی-

pict337082100001955405200001 pic218431310001 13-