والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ کد 35452

مدل اتصالات

والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 35452-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ -

نیوپایپ کد 35452-

شیرآلات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 35452-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-