ولدولت الوی استیل کلاس 6000 A182 F11

مدل

اتصالات الوی استیل 6000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

آلیاژ

A182-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

کلاس فلنج

6000-

مدل

اتصالات الوی استیل 6000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

آلیاژ

A182-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

کلاس فلنج

6000-

عکس اورجینال

pict758324100001453879200001 pic563390510001 13-

اتصالات الوی استیل 6000 A182 F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد-

A182-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

6000-

pict758324100001453879200001 pic563390510001 13-