پل بست دار پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

پل بست دار-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 16508-

نوع اتصالات

پل بست دار آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

پل بست دار-

آذین لوله سپاهان کد 16508-

پل بست دار آذین-

20-25-

-

مدل اتصالات

پل بست دار-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 16508-

نوع اتصالات

پل بست دار آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-