چهار راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 6000 A182 F304L

مدل

چهار راهی فورج استنلس-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

چهار راهی فورج استنلس-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

6000-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

pict649582100001548555200001 pic280822310001 13-

مدل

چهار راهی فورج استنلس-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

عکس اورجینال

pict649582100001548555200001 pic280822310001 13-