کپ استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L cap

مدل

CAP SW #3000 A182 F316L -

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

مدل

CAP SW #3000 A182 F316L -

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

عکس اورجینال

pict310682100001805655200001 pic601822310001 13-

CAP SW #3000 A182 F316L -

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوش خورده-

1/4-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

بدون درز-

pict310682100001805655200001 pic601822310001 13-