کپ استنلس استیل ساکت ولد کلاس 6000 A182 F304L cap

مدل کپ

درپوش کپ ساکت ولد 6000 A182 F304L cap-

برند کپ

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

مدل کپ

درپوش کپ ساکت ولد 6000 A182 F304L cap-

برند کپ

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع کپ

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

درپوش کپ ساکت ولد 6000 A182 F304L cap-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

-