نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل شکل مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
تیرآهن ناب تبریز 12 متری نمره 14 IPE 140 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 متر 130 6238995 1398/2/10
تیرآهن ناب تبریز 12 متری نمره 16 IPE 160 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 متر 165 7988995 1398/2/10
تیرآهن ناب تبریز 12 متری نمره 18 IPE 180 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 متر 205 9898995 1398/2/10
نام پروفیل فلزی
تیرآهن ناب تبریز 12 متری نمره 14
مدل پروفیل فلزی
IPE 140
نوع پروفیل فلزی
تیرآهن
جنس
آهن
نوع داخل پروفیل
شکل مقطع
H
نوع نورد
نورد گرم
طول شاخه (متر)
12 متر
وزن شاخه ( کیلوگرم )
130
واحد اندازه گیری
قیمت
6238995
تاریخ به روزرسانی
1398/2/10
نام پروفیل فلزی
تیرآهن ناب تبریز 12 متری نمره 16
مدل پروفیل فلزی
IPE 160
نوع پروفیل فلزی
تیرآهن
جنس
آهن
نوع داخل پروفیل
شکل مقطع
H
نوع نورد
نورد گرم
طول شاخه (متر)
12 متر
وزن شاخه ( کیلوگرم )
165
واحد اندازه گیری
قیمت
7988995
تاریخ به روزرسانی
1398/2/10
نام پروفیل فلزی
تیرآهن ناب تبریز 12 متری نمره 18
مدل پروفیل فلزی
IPE 180
نوع پروفیل فلزی
تیرآهن
جنس
آهن
نوع داخل پروفیل
شکل مقطع
H
نوع نورد
نورد گرم
طول شاخه (متر)
12 متر
وزن شاخه ( کیلوگرم )
205
واحد اندازه گیری
قیمت
9898995
تاریخ به روزرسانی
1398/2/10