فلنج گلودار فولادی کلاس 150 WN FLANGE #150 A105

برند فلنج گلودار

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

رنگ

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات-

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

150-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

کربن استیل-

گسکت و پیچ-

طلایی-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

روز-

-

برند فلنج گلودار

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

رنگ

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-