فلنج گلودار فولادی کلاس 150 WN FLANGE #150 A105

برند

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

150-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

کربن استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

طلایی-

تحویل سریع-

pict395632100001396811200001 pic702195210001 13-

برند

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

رنگ

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع-

عکس اورجینال

pict395632100001396811200001 pic702195210001 13-