فلنج گلودار فولادی کلاس 300 WN FLANGE #300 A105

برند

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

رنگ

طلایی-

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

300-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

طلایی-

pict495632100001907811200001 pic302195210001 13-

برند

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

رنگ

طلایی-

عکس اورجینال

pict495632100001907811200001 pic302195210001 13-