لوله درزدار سیاه PIPE ERW BLACK

نوع لوله

ERW-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

درز دار-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

نوع لوله

ERW-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

درز دار-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ERW-

کربن استیل-

درز دار-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-