لیست قيمت ورق آهن سياه و فولادي ايراني و خارجي

مدل

ورق تخت و رول آهنی -

برند

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس -

نوع

شیت -

جنس

آهن -

آلیاژ

st37 - st 37 -

نوع داخل پروفیل

تو پر -

شکل مقطع

مستطیل -

نوع نورد

نورد گرم -

گروه رنگی

سیاه -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز -

عکس اورجینال

pict283972100001378594200001 pic534911310001 13 -

دانلود کاتالوگ

نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل نوع درز شکل مقطع نوع مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) توضیحات واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
ورق سیاه 2میل روسی به ابعاد 2x1 متر ورق روس ورق آهن مستطیل نورد گرم 32 فی/ریال 238000 1399/10/21
ورق 3 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 216 فی/ریال 230000 1399/10/21
ورق 4 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 288 فی/ریال 227500 1399/10/21
ورق 5 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 360 فی/ریال 177500 1399/10/21
ورق 6 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 432 فی/ریال 180000 1399/10/21
ورق 8 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 576 فی/ریال 180000 1399/10/21
ورق 10 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 720 فی/ریال 184000 1399/10/21
ورق 12 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 864 فی/ریال 186000 1399/10/21
ورق 15 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق ورق آهن مستطیل نورد گرم 1080 فی/ریال 186000 1399/10/21
ورق 20 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 1915 فی/ریال 188000 1399/10/21
ورق 20 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 1440 فی/ریال 188000 1399/10/21
ورق 25 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 2390 فی/ریال 175000 1399/10/21
ورق 25 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 1800 فی/ریال 175000 1399/10/21
ورق 30 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 2880 فی/ریال 175000 1399/10/21
ورق 30 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 2160 فی/ریال 176000 1399/10/21

مدل

ورق تخت و رول آهنی -

برند

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس -

نوع

شیت -

جنس

آهن -

آلیاژ

st37 - st 37 -

نوع داخل پروفیل

تو پر -

شکل مقطع

مستطیل -

نوع نورد

نورد گرم -

گروه رنگی

سیاه -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز -

عکس اورجینال

pict283972100001378594200001 pic534911310001 13 -

ورق تخت و رول آهنی -

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس -

شیت -

آهن -

st37 - st 37 -

تو پر -

مستطیل -

نورد گرم -

سیاه -

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

روز -

pict283972100001378594200001 pic534911310001 13 -