هاش سبک IPB I - HEA - تیرآهن بال پهن سبک

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن بال پهن سبک HEA-

برند پروفیل فلزی

اروپایی - کره - ترک-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

شکل مقطع

H-

دانلود کاتالوگ

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن بال پهن سبک HEA-

برند پروفیل فلزی

اروپایی - کره - ترک-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

شکل مقطع

H-

عکس اورجینال

-

تیرآهن بال پهن سبک HEA-

اروپایی - کره - ترک-

تیرآهن-

آهن-

H-

-