بوشن تبدیلی گالوانیزه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل بوشن

بوشن تبدیلی دنده گالوانیزه -

برند بوشن

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

بوشن تبدیلی دنده گالوانیزه -

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

گالوانیزه داغ-

چدن-

رزوه ای-

DIN-

-

مدل بوشن

بوشن تبدیلی دنده گالوانیزه -

برند بوشن

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-