تبدیل گالوانیزه دنده برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت اتصالات گالوانیزه

مدل تبدیل

تبدیل گالوانیزه دنده برزیلی-

برند تبدیل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

تبدیل گالوانیزه دنده برزیلی-

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

گالوانیزه داغ-

چدن-

رزوه ای-

DIN-

-

مدل تبدیل

تبدیل گالوانیزه دنده برزیلی-

برند تبدیل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-