تردولت الوی استیل 3000 A182 F11

مدل

اتصالات دنده ای الوی استیل 3000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصالات دنده ای الوی استیل 3000 A182 F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد-

رزوه دار-

ASME (آمریکا)-

3000-

pict068324100001793879200001 pic304390510001 6-

مدل

اتصالات دنده ای الوی استیل 3000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصال

رزوه دار-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

کلاس فلنج

3000-

عکس اورجینال

pict068324100001793879200001 pic304390510001 6-