جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ کد 13410سایز 16-32

مدل اتصالات

جعبه فک و قالب پرس-

برند اتصالات

یوپایپ کد 13410-

نوع اتصالات

جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ-

سایز

16-32 -

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

جعبه فک و قالب پرس-

یوپایپ کد 13410-

جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ-

16-32 -

-

مدل اتصالات

جعبه فک و قالب پرس-

برند اتصالات

یوپایپ کد 13410-

نوع اتصالات

جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ-

سایز

16-32 -

عکس اورجینال

-