جعبه کلکتور «با درب پلیمری» نیوپایپ کد 15017

مدل اتصالات

جعبه کلکتور «با درب پلیمری» -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 15017-

نوع اتصالات

کد 15017-15018-

سایز

50*45-45*50-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

جعبه کلکتور «با درب پلیمری» -

نیوپایپ کد 15017-

کد 15017-15018-

50*45-45*50-

-

مدل اتصالات

جعبه کلکتور «با درب پلیمری» -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 15017-

نوع اتصالات

کد 15017-15018-

سایز

50*45-45*50-

عکس اورجینال

-