جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی کد 15224

مدل اتصالات

(15224-4b)-(15225-5b)-(15226-6b)-(15227-7b)-(15228-8b)-

برند اتصالات

جعبه کلکتورترموستاتیک-

سایز

“1/2×”1-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

(15224-4b)-(15225-5b)-(15226-6b)-(15227-7b)-(15228-8b)-

جعبه کلکتورترموستاتیک-

“1/2×”1-

-

مدل اتصالات

(15224-4b)-(15225-5b)-(15226-6b)-(15227-7b)-(15228-8b)-

برند اتصالات

جعبه کلکتورترموستاتیک-

سایز

“1/2×”1-

عکس اورجینال

-