درپوش پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

درپوش پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 14108-

نوع اتصالات

درپوش آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-75-90-110-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

درپوش پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 14108-

درپوش آذین-

20-25-32-40-50-63-75-90-110-

-

مدل اتصالات

درپوش پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 14108-

نوع اتصالات

درپوش آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-75-90-110-

عکس اورجینال

-