درپوش گالوانیزه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت اتصالات گالوانیزه

مدل

درپوش گالوانیزه برزیلی-

برند

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

آهن -

اتصال

رزوه دار-

دانلود کاتالوگ

درپوش گالوانیزه برزیلی-

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

گالوانیزه داغ-

آهن -

رزوه دار-

DIN(آلمان)-

pict802173100001833737200001 pic903565410001 13-

مدل

درپوش گالوانیزه برزیلی-

برند

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

آهن -

اتصال

رزوه دار-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict802173100001833737200001 pic903565410001 13-