روپیچ توپیچ گالوانیزه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت اتصالات گالوانیزه

مدل تبدیل

روپیچ توپیچ گالوانیزه برزیلی-

برند تبدیل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رابط

نری- مادگی-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل تبدیل

روپیچ توپیچ گالوانیزه برزیلی-

برند تبدیل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رابط

نری- مادگی-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-