زانوی جوشی 30 درجه/تزریقی پلی اتیلن تکاب اتصال 10 بار و 16 بار

مدل

زانوی جوشی 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال-

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

45-

دانلود کاتالوگ

زانوی جوشی 10 بار و 16 بار-

تکاب اتصال-

جوشی-

زانویی-

جوش خورده-

جوش خورده-

45-

pict059724100001171510300001 pic151941510001 13-

مدل

زانوی جوشی 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال-

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

45-

عکس اورجینال

pict059724100001171510300001 pic151941510001 13-