زانوی جوشی/تزریقی پلی اتیلن تکاب اتصال

مدل

زانوی جوشی -

برند

تکاب اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

45-

دانلود کاتالوگ

زانوی جوشی -

تکاب اتصال-

جوشی-

زانویی-

جوشی-

جوشی-

45-

-

مدل

زانوی جوشی -

برند

تکاب اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

45-

عکس اورجینال

-