زانو تبدیلی گالوانیزه 90 درجه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل زانویی 90 درجه

زانو تبدیلی گالوانیزه-

برند زانویی 90 درجه

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل زانویی 90 درجه

زانو تبدیلی گالوانیزه-

برند زانویی 90 درجه

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-