زانو چپقی گالوانیزه 45 درجه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل چپقی

چپقی گالوانیزه 45-

برند چپقی

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

چپقی گالوانیزه 45-

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

1/2-4 رزوه ای-

چدن-

رزوه ای-

DIN-

-

مدل چپقی

چپقی گالوانیزه 45-

برند چپقی

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-