زانو چپقی گالوانیزه 90 درجه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل چپقی

چپقی گالوانیزه 90-

برند چپقی

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل چپقی

چپقی گالوانیزه 90-

برند چپقی

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-