زانو گالوانیزه 45 درجه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل زانویی 45 درجه

زانو گالوانیزه 45-

برند زانویی 45 درجه

برزیلی مارک توپی TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

دانلود کاتالوگ

زانو گالوانیزه 45-

برزیلی مارک توپی TUPY-

مادگی-

1/2-4 ساکت-

گالوانیزه داغ-

چدن-

رزوه ای-

DIN-

-

مدل زانویی 45 درجه

زانو گالوانیزه 45-

برند زانویی 45 درجه

برزیلی مارک توپی TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-