زانو گالوانیزه 90 درجه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل زانویی 90 درجه

زانو گالوانیزه 90-

برند زانویی 90 درجه

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

زانو گالوانیزه 90-

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

گالوانیزه داغ-

چدن-

رزوه ای-

DIN-

-

مدل زانویی 90 درجه

زانو گالوانیزه 90-

برند زانویی 90 درجه

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-