زانو 45 درجه پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

زانو 45 درجه پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12508-

نوع اتصالات

زانو 45 درجه آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 45 درجه پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 12508-

زانو 45 درجه آذین-

20-25-32-40-50-63-

-

مدل اتصالات

زانو 45 درجه پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12508-

نوع اتصالات

زانو 45 درجه آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-

عکس اورجینال

-