زانو 45 درجه پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل

زانو 45 درجه پلی پروپلین-

برند

آذین لوله سپاهان کد 12508-

نوع

زانو 45 درجه آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-

عکس اورجینال

pict208583100001504418200001 pic291907410001 13-

دانلود کاتالوگ

زانو 45 درجه پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 12508-

زانو 45 درجه آذین-

20-25-32-40-50-63-

pict208583100001504418200001 pic291907410001 13-

مدل

زانو 45 درجه پلی پروپلین-

برند

آذین لوله سپاهان کد 12508-

نوع

زانو 45 درجه آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-

عکس اورجینال

pict208583100001504418200001 pic291907410001 13-