زانو 90 الوی استیل ساکت ولد کلاس 6000 A182 F11

مدل

اتصالات F11 6000-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

6000-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

اتصالات F11 6000-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

6000-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

pict558324100001423879200001 pic623390510001 13-

مدل

اتصالات F11 6000-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

6000-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

عکس اورجینال

pict558324100001423879200001 pic623390510001 13-