زانو 90 درجه پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

زانو 90 درجه پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12108-

نوع اتصالات

آذین زانو-

سایز

20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 12108-

آذین زانو-

20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-

-

مدل اتصالات

زانو 90 درجه پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12108-

نوع اتصالات

آذین زانو-

سایز

20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-

عکس اورجینال

-