ساکولت الوی استیل کلاس 6000 A182 F11

مدل

اتصالات 6000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصالات 6000 A182 F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

6000-

pict658324100001933879200001 pic943390510001 13-

مدل

اتصالات 6000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

کلاس فلنج

6000-

عکس اورجینال

pict658324100001933879200001 pic943390510001 13-