سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ کد 61512

مدل

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 61512-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict495583100001595118200001 pic353407410001 13-

دانلود کاتالوگ

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 61512-

اتصالات نیوپایپ-

pict495583100001595118200001 pic353407410001 13-

مدل

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 61512-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict495583100001595118200001 pic353407410001 13-