سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ کد 21110

مدل

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 21310-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict135583100001529018200001 pic942407410001 13-

دانلود کاتالوگ

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 21310-

اتصالات نیوپایپ-

pict135583100001529018200001 pic942407410001 13-

مدل

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 21310-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict135583100001529018200001 pic942407410001 13-