سه راه الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل سه راه

سه راه ساکت F11-

برند سه راه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

نوع اتصال

جوشی-

دانلود کاتالوگ

سه راه ساکت F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

فشار قوی-

استیل آلیاژی-

جوشی-

ASME-

-

مدل سه راه

سه راه ساکت F11-

برند سه راه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-