سه راه الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل

سه راه ساکت F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصال

جوش خورده-

سه راه ساکت F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

pict948324100001932879200001 pic854380510001 13-

مدل

سه راه ساکت F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

عکس اورجینال

pict948324100001932879200001 pic854380510001 13-