سه راه تبدیلی گالوانیزه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل سه راه

سه راهی تبدیلی-

برند سه راه

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

سه راهی تبدیلی-

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

1/2-4 ساکت-

چدن-

رزوه ای-

-

مدل سه راه

سه راهی تبدیلی-

برند سه راه

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-