سه راه مساوی تزریقی پلی اتیلن تکاب اتصال

مدل

سه راه 90 درجه-

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

45-

دانلود کاتالوگ

سه راه 90 درجه-

تکاب اتصال -

جوشی-

سه راه-

جوشی-

جوشی-

45-

-

مدل

سه راه 90 درجه-

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

45-

عکس اورجینال

-