سوپاپ اطمینان برنزی ساده سام تا حرارت 90 درجه

مدل سوپاپ اطمینان

شیر اطمینان برنجی-

برند سوپاپ اطمینان

سام-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

رزوه ای-

سیال

آب- گاز-

گروه رنگی

طلایی-

دانلود کاتالوگ

شیر اطمینان برنجی-

سام-

ساده-

رزوه ای-

آب- گاز-

طلایی-

-

مدل سوپاپ اطمینان

شیر اطمینان برنجی-

برند سوپاپ اطمینان

سام-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

رزوه ای-

سیال

آب- گاز-

گروه رنگی

طلایی-

عکس اورجینال

-