شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM

مدل

هیدرانت-

برند

CIM-

نوع تخلیه

دستی(عملکرد)-

گروه رنگی

زرد-

عکس اورجینال

pict667383100001279308200001 pic507396410001 13-

دانلود کاتالوگ

هیدرانت-

CIM-

دستی(عملکرد)-

زرد-

pict667383100001279308200001 pic507396410001 13-

مدل

هیدرانت-

برند

CIM-

نوع تخلیه

دستی(عملکرد)-

گروه رنگی

زرد-

عکس اورجینال

pict667383100001279308200001 pic507396410001 13-