شیر آتش نشانی ایستاده PN16 میراب

مدل

ایستاده-

برند

میراب-

نوع

ایستاده-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع تخلیه

دستی(عملکرد)-

عکس اورجینال

pict947173100001608247200001 pic957085410001 13-

دانلود کاتالوگ

ایستاده-

میراب-

ایستاده-

چدن-

DIN(آلمان)-

دستی(عملکرد)-

pict947173100001608247200001 pic957085410001 13-

مدل

ایستاده-

برند

میراب-

نوع

ایستاده-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع تخلیه

دستی(عملکرد)-

عکس اورجینال

pict947173100001608247200001 pic957085410001 13-