شیر آتش نشانی ایستاده PN16 میراب

مدل شیر آتش نشانی

ایستاده-

برند شیر آتش نشانی

میراب-

نوع شیر آتش نشانی

ایستاده-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN-

نوع تخلیه

دستی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

ایستاده-

میراب-

ایستاده-

چدن-

DIN-

دستی-

-

مدل شیر آتش نشانی

ایستاده-

برند شیر آتش نشانی

میراب-

نوع شیر آتش نشانی

ایستاده-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN-

نوع تخلیه

دستی-

عکس اورجینال

-