شیر آتش نشانی دفنی وگ امید گلستان

مدل شیر آتش نشانی

شیر آتش نشانی دفنی -

برند شیر آتش نشانی

وگ امید گلستان -

نوع شیر آتش نشانی

دفنی-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر آتش نشانی دفنی -

وگ امید گلستان -

دفنی-

چدن داکتیل-

DIN-

-

مدل شیر آتش نشانی

شیر آتش نشانی دفنی -

برند شیر آتش نشانی

وگ امید گلستان -

نوع شیر آتش نشانی

دفنی-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-