شیر آتش نشانی دفنی وگ امید گلستان

مدل

شیر آتش نشانی دفنی -

برند

وگ امید گلستان -

نوع

دفنی-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict669173100001417447200001 pic096485410001 13-

دانلود کاتالوگ

شیر آتش نشانی دفنی -

وگ امید گلستان -

دفنی-

آهن داکتیل-

DIN(آلمان)-

pict669173100001417447200001 pic096485410001 13-

مدل

شیر آتش نشانی دفنی -

برند

وگ امید گلستان -

نوع

دفنی-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict669173100001417447200001 pic096485410001 13-