شیر آتش نشانی دفنی PN16 میراب

مدل شیر آتش نشانی

دفنی-

برند شیر آتش نشانی

میراب-

نوع شیر آتش نشانی

دفنی-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

دفنی-

میراب-

دفنی-

چدن-

DIN-

-

مدل شیر آتش نشانی

دفنی-

برند شیر آتش نشانی

میراب-

نوع شیر آتش نشانی

دفنی-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-