شیراطمینان برنجی دنده pn16

مدل

سیفتی ولو-

نوع

ساده(قابلیت )-

اتصال

رزوه ای(عملکرد)-

سیال

آب (نوشیدنی)-

گروه رنگی

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

سیفتی ولو-

ساده(قابلیت )-

رزوه ای(عملکرد)-

آب (نوشیدنی)-

طلایی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict723572100001439854200001 pic643880310001 13-

مدل

سیفتی ولو-

نوع

ساده(قابلیت )-

اتصال

رزوه ای(عملکرد)-

سیال

آب (نوشیدنی)-

گروه رنگی

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict723572100001439854200001 pic643880310001 13-