شیراطمینان برنجی دنده pn16

مدل سوپاپ اطمینان

سیفتی ولو-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

رزوه ای-

سیال

آب-

گروه رنگی

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

سیفتی ولو-

ساده-

رزوه ای-

آب-

طلایی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

مدل سوپاپ اطمینان

سیفتی ولو-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

رزوه ای-

سیال

آب-

گروه رنگی

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-