شیراطمینان فولادی فلنجدار کلای 150

مدل سوپاپ اطمینان

سیفتی ولو-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

فلنج-

سیال

آب- روغن-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

دانلود کاتالوگ

سیفتی ولو-

ساده-

فلنج-

آب- روغن-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

مدل سوپاپ اطمینان

سیفتی ولو-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

فلنج-

سیال

آب- روغن-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-