شیر تخلیه هوا GGG40 تک روزنه وگ امید گلستان

مدل شیر هواگیر

شیر تخلیه هوا-

برند شیر هواگیر

وگ امید گلستان-

نوع شیر هواگیر

اتوماتیک-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن نشکن-

دانلود کاتالوگ

شیر تخلیه هوا-

وگ امید گلستان-

اتوماتیک-

DIN(آلمان)-

فلنج-

چدن نشکن-

-

مدل شیر هواگیر

شیر تخلیه هوا-

برند شیر هواگیر

وگ امید گلستان-

نوع شیر هواگیر

اتوماتیک-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن نشکن-

عکس اورجینال

-