شیر سوپاپی دنده ای شیرود

مدل شیر یکطرفه

شیر سوپاپی دنده ای-

برند شیر یکطرفه

شیرود-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

رزوه ای-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

شیر سوپاپی دنده ای-

شیرود-

سوپاپی-

DIN(آلمان)-

رزوه ای-

چدن-

-

مدل شیر یکطرفه

شیر سوپاپی دنده ای-

برند شیر یکطرفه

شیرود-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

رزوه ای-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-